City Of The Future logo City Of The Future logo
AG DATA
Špičkové monitorování ovzduší a počasí pro chytrá města a obce

air quailty pollution information platform

ENVIRONMENT

Špičkové monitorování ovzduší a počasí pro chytrá města a obce

Jaký je motiv společnosti AgdataCity? Domníváme se, že znečištění se v dnešní době stává skutečným problémem ne v celém světě. Přicházíme s lepším řešením a pokročilou technologií, abychom zachránili budoucnost našich zemí a pro náš ekosystém.

Agdatacity je řešením pro znečištění!

Pomozte chránit zdraví občanů měst tím, že budete nepřetržitě monitorovat kvalitu ovzduší a nebezpečné látky, které jsou škodlivé pro dýchání, jako je oxid dusičitý, oxid siřičitý, přízemní ozón, oxid uhelnatý atd. pouhým jedním klepnutím na vaše zařízení.

Senzor kvality ovzduší

Kvalita ovzduší má významný vliv na lidské zdraví. Jeho dlouhodobě špatný stav může způsobit mnoho druhů rakoviny, chronických onemocnění dýchacích cest, ekzémů nebo alergií. Moderní technologie dnes umožňují velmi snadné, levné, hyperlokální a dlouhodobé měření koncentrací mnoha typů nebezpečných látek, jako jsou pevné částice, oxidy dusíku, síra nebo troposférický ozon.

Monitorování meteorologických stanic online

Stejně jako znalost aktuální kvality ovzduší zvyšuje kvalitu života i sledování aktuálních meteorologických podmínek. Tato služba pomáhá lépe plánovat zásahy technických služeb, zahradnictví, pohyb zranitelných skupin venku při velké zátěži, např. v létě. Každá instalovaná meteorologická stanice zajišťuje sledování celkového množství srážek, teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru a tlaku vzduchu.

Kromě meteorologických podmínek je možné sledovat také vlhkost půdy pomocí citlivých půdních čidel. Toto řešení je vhodné například pro parky nebo sportoviště, kde pomůže zabránit poškození trávníků v letních měsících, kdy panují velká vedra.

Inteligentní telematika

Automatický záznam práce, podpora sběrnice CAN, identifikace agregátů a obsluhy, informace v reálném čase, aktualizace každou sekundu, automatický deník nafty.

Kontakt:
Philipp Korotkov
philipp.korotkov@agdata.cz
Agdata s.r.o.
Nové sady 988/2
Brno, 602 00
https://agdatacity.com/en/