City Of The Future logo City Of The Future logo
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE UNIVERSITY CENTRE FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS
Better buildings, better world

City Inovations PV Forecast

SMART BUILDINGS

ENERGY

ENVIRONMENT

ČVUT UCEEB je institucí soustředící se zejména na budovy a jejich nové technologie. Přináší inovace z výzkumu do praxe, spolupracuje na jejich vzniku a nezávisle ověřuje kvalitu technologií. Realizuje řadu projektů Horizon 2020 a Horizon Europe zaměřených na Nový evropský Bauhaus, energeticky plusové čtvrti, energetickou flexibilitu, senzorické systémy, aktivní pláště budov, „plug & use“ systémy pro renovace a prefabrikovaná řešení ve výstavbě. ČVUT UCEEB je domovem oceněné technologie S.A.W.E.R. pro výrobu vody ze vzduchu.


Městské inovace je jedno z řešených hlavních témat ČVUT UCEEB. Města a obce podporuje při strategickém řízení rozvoje především v oblastech šetrné výstavby, energetické efektivity a konceptu Smart Cities. Na úrovni konkrétních investic pomáhá připravit stavební záměry novostaveb i komplexních renovací budov, veřejných prostranství i celých čtvrtí.ČVUT UCEEB nabízí zakázkový výzkum a vývoj pro společnosti v segmentu výstavby, senzoriky a energetických systémů, především fotovoltaiky, BEMS,  facility managementu či přírodě blízkých a cirkulárních konstrukčních prvků.


Komerčním partnerům nabízíme technologie k licencování: 

1) Monitoring vlhkosti pro ochranu dřevostaveb (Moistureguard), 

2) Predikci osvitu a pokročilé algoritmy pro řízení FVE (PV Forecast, Sky Imager), 

3) Nízkonákladová větrací jednotka s rekuperací tepla, 

4) Inteligentní vodní otopná síť (Hydronics 4.0), 

5) Přírodě blízký obvodový plášť pro uhlíkově neutrální budovy (Envilop).


Sociální sítě:
Facebook:https://www.facebook.com/uceeb.cvu

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cvut-uceeb/?originalSubdomain=cz
YoutTube: https://www.youtube.com/channel/UCV1q1qPMUyVl9nk4L1g-lgg


Kontaktní informace:
Michal Kuzmič
Michal.Kuzmic@cvut.cz
+420 773 070 447
https://www.uceeb.cz/en