City Of The Future logo City Of The Future logo
ENERGYCLOUD
Energy storage for the next generation

Electromobility Sustainability

ENERGY

EnergyCloud není jen o prodeji baterií a solárních panelů. Termín samotný energetický mrak odkazuje na nový, měnící se koncept energetického průmyslu.

Budoucnost moderní energetiky je založena na propojení velkého množství decentralizovaných místních výrobců a provozovatelů systémů skladování energie, jakož i výrobců a spotřebitelů elektřiny, kteří společně spolupracují prostřednictvím dálkového ovládání a monitorování jako virtuální elektrárny. Proto je jedním z cílů projektu EnergyCloud sdružovat malé a střední výrobce a spotřebitele elektřiny z obnovitelných zdrojů vybavené akumulátory energie. Tyto systémy skladování energie se používají jako domácí baterie v obytných domech, zatímco výkonnější konstrukce se používají v průmyslových a komerčních budovách a také u provozovatelů distribučních sítí.

Domácí baterie EnergyCloud uchovávají sluneční energii generovanou během dne, kterou lze kdykoli použít. Alternativně lze domácí baterie nabíjet v obdobích s nízkými cenami, kdy je poptávka po elektřině nízká, a vybíjet je v dražších obdobích s vysokou spotřebou. Hlavním posláním společnosti EnergyCloud je najít celkové řešení účinného využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Součástí tohoto řešení jsou efektivní nabíjecí stanice, které jsou klíčovými prvky expanze elektromobility. Abychom toho dosáhli, přišli jsme s vlastním řešením.

Kontaktní informace:

EnergyCloud, a.s.

Studentska 50, 323 00 Pilsen

sales@EnergyCloud.cz

www.EnergyCloud.cz