City Of The Future logo City Of The Future logo
XMARTON
Best upgrade for your car

ApplicationSmart Mobility

MOBILITY

SERVICES

Společnost Xmarton se zabývá vývojem HW a SW primárně pro oblast Automotive. Hlavní nabízené systémy a služby jsou:

• KOMUNITNÍ, VNITROFIREMNÍ A VEŘEJNÉ SDÍLENÍ VOZIDEL - Využitelné pro firmy i domácnosti

• BEZPAPÍROVÁ SPRÁVA A EVIDENCE VOZIDEL - Veškerá data jsou registrována elektronicky včetně fotodokumentace a protokolů s API výstupem do dalších systémů

• OVLÁDÁNÍ VOZIDLA POMOCÍ MOBILNÍ APLIKACE - bez nutnosti předávání klíčů. Spojení zajišťuje GSM i Bluetooth.

• AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM - hlídání opuštění místa, odstavení vozidla, ochrana před zesílením KESSY klíče, detekce vniknutí, automatizované akce, bezpečnostní notifikace


Sociální média:
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/10795013/admin/
Facebook:https://www.facebook.com/xmarton/
Instagram: https://www.instagram.com/xmarton/?hl=cs
Twitter: tps://twitter.com/Xmarton_cz
YouTube: tps://www.youtube.com/channel/UC3PokfY74jUa5W2-URUUJwA

 

Kontaktní informace:
Jan Pešek
jan.pesek@xmarton.com
+ 420 776 619 760
ttps://www.uceeb.cz/en