City Of The Future logo City Of The Future logo
STATOTEST
No more bridge will ever fall down

IoT Sensors

SERVICES

Řešíme technickou bezpečnost staveb. Měříme statiku a dynamiku mostů, lávek, rozhleden, svahů, vedení, sloupů, abychom včas upozornili na potenciální selhání konstrukcí a zachránili životy a majetky. Chceme, aby žádný most či jiná konstrukce už nikdy nespadly. Abychom toho dosáhli, vyvíjíme technická zařízení, spolupracujeme s partnery u nás i v zahraničí, spolupracujeme s akademickými institucemi. Systém umožňuje snadnou montáž a demontáž. Vyznačuje se nízkými náklady na instalaci i provoz. Konstrukce měříme nepřetržitě, data jsou dostupná online.

Zákazníci:


Cílíme na vlastníky či správce staveb, tedy města, obce, krajské a národní správy komunikací a produktovodů. Partnery hledáme mezi mostaři, statiky, hydrogeology, stavebními firmami, akademickými institucemi.

Sociální sítě:

https://www.facebook.com/statotestcom

https://www.instagram.com/statotest/

www.linkedin.com/company/statotest/

 

Kontaktní informace:

www.statotest.com

U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

info@statotest.com

+420 603 452 294 (Petr Klokočník)