City Of The Future logo City Of The Future logo
RINGIL
Modular cloud shipping platform for mid market companies

Shipping platform Cloud Digitizing transport

ICT

SERVICES

Ringil je cloudovou přepravní platformou. Obsahuje několik modulů, které zajišťují efektivní a transparentní proces nákladní přepravy. 

Ringil je digitálním nástrojem postaveným tak, aby nahradil současné analogové procesy ve větších firmách, a to za účelem zvýšení visibility informací a automatizace procesů. Zároveň je Ringil multifunkčním nástrojem, který se přizpůsobí potřebám zákazníka právě tak, aby byly reflektovány jeho procesy a potřeby. Zákazník nemusí využívat všechny moduly, naopak si může vybrat a použít pouze ty, které potřebuje. Se stejným cílem a principem má zákazník možnost sám si nakonfigurovat, jak systém funguje.
 
Kontakt
www.ringil.com