City Of The Future logo City Of The Future logo
RCD RADIOKOMUNIKACE
Professional radio connection

Radio Communication Hardware

ICT

SERVICES

RCD Radiokomunikace a.s. působí na trhu radiokomunikací od roku 1993. Firma byla založena tzv. na zelené louce, v současné době působí ve vlastním areálu provozovny ve Starém Hradišti. Know-how a zkušenosti společnosti jsou spojeny přes část výzkumných a vývojových pracovníků s divizí radiokomunikace bývalého státního podniku Tesla Pardubice a jejími produkty. V návaznosti na tuto historii je RCD Radiokomunikace v současné době jediným výrobcem uceleného souboru produktů pro rádiové spojení z vlastního výzkumu a vývoje v České republice.

S dlouholetými zkušenostmi pracovníků, vžitými zvyklostmi, tradicí mateřské Tesly Pardubice mohla RCD již krátce po svém založení v letech 1993 a 1994 zvládnout náročný vývoj a výrobu speciálních radiostanic, kterými byli postupně vybaveni všichni státní policisté, a speciálních antén pro pěchotu a obrněná vozidla, kterými je vybavena Armáda České republiky. Tím bylo zahájeno období vlastního vývoje a výroby radiostanic, příslušenství radiostanic, zesilovačů, filtrů a dalších vysokofrekvenčních zařízení. Z vlastního výzkumu a vývoje pocházely i dodávky pro zahraniční a domácí zakázky, které významně podpořily růst firmy. Vývoj a výroba radiové stanice pro firmu Funkwerk Německo a její následné zavedení do výroby v Německu, vývoj a výroba rádiové technologie pro 5 km tunelů v Izraeli, sedmnáct silničních tunelů v České republice včetně tunelu Blanka a dvou tunelů na Slovensku, vývoj a výroba unikátního systému spojení a skrytých radiostanic pro Útvar zvláštních činností Policie ČR apod. Po příchodu třetího operátora sítě GSM Vodafone do ČR v roce 1999 rozšířila RCD svoji činnost na projektování, inženýring a výstavbu rádiových stanovišť. Pro Vodafone zajistila v prvních dvou letech tzv. na klíč více než 40 stanovišť.

Následně v roce 2001 postavila v síti Integrovaného záchranného systému Ministerstva vnitra České republiky šedesát stanovišť. S těmito zkušenostmi pokračuje RCD dále ve výstavbě rádiových stanovišť pro operátory GSM, Armádu ČR a Integrovaný záchranný systém. Éru pokrytí tunelů, podzemních prostor budov a rozsáhlých objektů rádiovým signálem začala RCD v roce 1997, kdy zajistila pro operátory GSM a Ministerstvo vnitra České republiky v rámci zkušebního pilotního projektu pokrytí pěti stanic a jednoho tunelu metra v Praze rádiovým signálem. Na základě úspěšných zkoušek rádiového systému RCD do současné doby vybudovala spojení pro tři operátory GSM, Ministerstvo vnitra České republiky a Jednotný bezpečnostní systém Praha ve všech šedesáti stanicích metra.

Po záplavách v roce 2002 v Praze se RCD podílela na vybudování nového spojení ve dvaceti zaplavených stanicích metra. Zkušenosti z vývoje a výroby radiostanic, anténních systémů a podzemního pokrytí v metru umožnily RCD prosadit se od roku 1999 v projektování a dodávkách rádiových zařízení pro spojení v silničních tunelech. Všechny tunely na území České republiky a dva tunely na Slovensku, které byly pokryty rádiovým signálem, byly projektovány RCD a jsou vybaveny technologií rádiového spojení z vlastního vývoje a výroby RCD. V návaznosti na vývoj radiostanic, antén a filtrů vyvinula RCD v letech 2002–2004 pro německou firmu Funkwerk Kölleda speciální analogovou radiostanici pro moderní spojovací systém na železnici GSM-R. Radiostanice byla homologována v EU a bylo jí v první fázi vybaveno téměř 6000 lokomotiv v západní Evropě. Část radiostanice byla vyráběna v RCD, část radiostanice byla s podporou a pod dohledem RCD vyráběna v Německu.

S podporou vlastních vývojových a výrobních kapacit zajišťuje RCD od roku 2005 nonstop servis pro rádiovou síť Ministerstva vnitra České republiky na celém území ČR a od roku 2000 nonstop servis rádiových sítí všech operátorů v metru Praha. Jako další službu zákazníkovi dálkově monitoruje pomocí vlastní technologie od roku 2005 správnou funkci rádiových zařízení v záruční i pozáruční době na území České republiky. Při všech zakázkách se firma střetává se silnou mezinárodní konkurencí. Realizace projektu významně přispěje k podstatnému zvýšení konkurenceschopnosti na tomto náročném trhu. RCD Radiokomunikace má od roku 2001 certifikován systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Tedy již více než 25 let jsou procesy vývoje, výroby a servisu ve firmě auditovány externím auditorem. Procesy kvality byly také prověřeny zahraniční firmou CommScope Německo při přípravě vzájemné spolupráce na výrobě rádiových zařízení. Společnost je prověřena NBÚ pro seznamování s utajovanými skutečnostmi na stupeň „Tajné“ a jejich 15 pracovníků je také prověřeno NBÚ na stupeň „Tajné“.


Kontaktní informace:

U Pošty 26, 533 52 Staré Hradiště
+420 466 415 755
marketing@rcd.cz, obchod@rcd.cz
https://www.rcd.cz/