City Of The Future logo City Of The Future logo
INCINITY
Award-winning smart city platform by Incinity

Integration Platform System Integrator

ICT

SERVICES

Integrační platforma Invipo je přehledná a uživatelsky přívětivá aplikace určená k centralizaci dat ve městě. Sjednocení všech informací na jedno místo, do jedné zastřešující aplikace, umožňuje efektivně spravovat městské technologie, zjistit eventuální problémy, rychle a intuitivně řešit nastalé situací a sadou moderních kanálů předávat užitečné a vždy aktuální informace koncovým příjemcům.

Platforma

Invipo do sebe integruje data z různých technologií, tzv. vertikál (např. světelná signalizační zařízení, sčítače dopravy, senzory ovzduší, veřejné osvětlení, bikesharing, veřejná doprava, měření spotřeby energií atp.), ukládá je do jedné robustní databáze a následně je přetváří v užitečné informace. Invipo sestává ze čtyř oddělených aplikací, které slouží rozdílným uživatelským skupinám a sesbíraná data jim interpretují různým pro ně nejvhodnějším způsobem.

Dispečerský dashboard

Aplikace určená vedení města, městským organizacím a složkám, nepřístupná veřejnosti. Díky sledování aktuálních provozních stavů jednotlivých městských zařízení podporuje operátory při plánování servisu a kompetentním osobám dává přímou kontrolu nad danými zařízeními. Vedení města zase ocení statistické výstupy a analýzy na základě skutečných dat, které umožní lepší plánování dalšího strategického rozvoje. Platforma sama také dokáže mnoho procesů zautomatizovat. Přináší interoperabilitu mezi jednotlivými systémy a zařízeními a využívání tzv. chytrých scénářů a v každém okamžiku automaticky vyhodnocuje definované podmínky a v případě, kdy se objeví situace vyžadující nějaký zásah, může sama ovlivnit chování integrovaných zařízení či vyslat notifikaci operátorům.

Veřejný portál

Jedná se o jednoduchou, přehlednou webovou stránku, pomocí které se vizualizují sbíraná data pro širokou veřejnost. Na grafech, indexech a zátěžových mapách tak může občan vidět, jak si vede město, ve kterém žije, co se plánuje, nebo například, jestli jeho ranní autobus do práce jede na čas nebo zda jsou aktuálně volná parkovací místa v centru.

Mobilní aplikace

Nativní aplikace pro operační systémy Android a iOS je kapesním ekvivalentem Veřejného portálu a plní tedy funkci moderního informačního kanálu mezi radnicí a občany.

Open data katalog

V našem pojetí konceptu chytrého města věříme, že veškerá data, která město v čase vygeneruje, se mají vrátit zpět široké veřejnosti, aby bylo možné s nimi dále pracovat a aby tak sloužila k dalšímu rozvoji města a ke zlepšování života v něm. Posledním článkem integrační platformy je tak online katalog, který zájemcům nabízí popis a přístup k datovým sadám, nad kterými veřejnost, startupy či univerzity mohou provádět své další analýzy či vyvíjet další vlastní aplikace. Společnost Incinity je ryze česká softwarová firma zaměřená na vývoj, dodávku a podporu vlastní integrační platformy pro chytrá města a inteligentní dopravní systémy s názvem Invipo. Incinity působí na trhu již šestým rokem, získala významná regionální i světová ocenění (Intertraffic Amsterdam 2016, Smart City Award, Soul 2017, Inovační firma Zlínského kraje 2018) a se svojí platformou zlepšuje život lidem již ve více než 50 městech po celém světě.

Sociální sítě:
https://www.linkedin.com/company/incinity/ 


Kontakty:
Incinity s.r.o.
Hasičská 397, 763 02 Zlín-Louky
+420 720 045 785
info@incinity.cz
www.incinity.cz