City Of The Future logo City Of The Future logo
HESTEGO
smart be – chytrá řešení pro chytrá města

smart bin smart box

SERVICES

ENVIRONMENT

Naše česká společnost HESTEGO a.s. vyvinula nový produkt určený pro města, mikroregiony ale i organizace. Produkt směřuje do oblasti průmyslu odpadového hospodářství. Z vlastního R&D přinášíme svoji inovativnost prostřednictvím odpadkových košů, které díky své chytrosti a variabilitě pomohou snížit ekologickou i ekonomickou zátěž dotčených subjektů. Rádi bychom Vám představili zástupce nového produktu smart be. 

Primárním přínosem tohoto produktu je, že svůj objem odpadu dokáže slisovat, a to až 6násobně, oproti objemu odpadní nádoby. Tímto snižujeme četnost vývozu odpadů, která v některých případech může být při použití standardního koše až 2x denně. Využitím produktu smart be se četnost vývozu snižuje v tomto případě na 1x za tři dny. 

Druhou, neméně důležitou výhodou smart be je informace o váze odpadu, který je v nádobě připravený k vývozu a svozová služba předem ví, jakou váhu odpadu je třeba vyvézt z dané lokality a jak velký vůz je třeba do lokality vyslat. 
On-line můžeme sledovat informace o stavu koše jako je jeho naplněnost, stav baterie, počet lisování a vývozů. Za využití těchto informací můžeme plánovat a optimalizovat svozové trasy a vyvážet pouze koše naplněné odpadem, nikoliv koše prázdné, či poloprázdné.

Koše lze využít jak pro komunální, tak pro tříděný odpad. Smart be disponuje bezkontaktním vhozem. Data, která koš potřebuje předat svému uživateli je možné zaslat prostřednictvím Wi-Fi v okolí koše, nebo vlastní SIM kartou umístěnou v koši. Datová karta může nabízet Wi-Fi signál ve svém okolí dále ostatním lidem. Koš umožňuje na svých stranách umístit rámečky s placenou reklamou.

Vlastní instalace je jednoduchá, stačí na pevný podklad ukotvit základní pozinkovanou desku, na kterou se koš upevní pomocí čtyř šroubů. Provoz je zajištěn akumulátorovou gelovou baterií napájenou solárním panelem. Současně s tím existuje možnost napájení smart be kabelem s napětím 230 V, případně využití napájení z veřejného osvětlení kombinovaného s akumulátorovou gelovou baterií. 

Produkt smart be získal v roce 2019 certifikát kvality projektu Smart City/Regiony v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2019, kterou zaštiťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Svaz měst a obcí České republiky a Asociace krajů České republiky.

Kontakt:
Zdeněk Doležal
dolezal@hestego.cz
+ 420 734 43 23 66
www.hestego.com

Sociální média:
https://www.linkedin.com/company/hestego-a-s-/
https://www.facebook.com/HESTEGO/