City Of The Future logo City Of The Future logo
WORLD FROM SPACE
Satellite monitoring for sustainable and resilient city

GREENERY HEALTH EXCESSIVE HEAT DROUGHT AIR POLLUTION

ICT

ENVIRONMENT

World from Space (WFS) se zaměřuje na vývoj aplikací založených na družicových datech a dalších geoprostorových datech. WFS transformuje surové satelitní snímky na hodnotná podpůrná data pro rozhodovací procesy. Produkty pomáhají optimalizovat environmentální monitorování měst a zemědělské produkce. WFS má několikaletou zkušenost se zpracováním satelitních dat (multispektrálních i radarových), s časo-prostorovou datovou analýzou, s mapovými vizualizacemi, se strojovým učením a s integrací dat do SW nebo do GIS. WFS vyniká komplexními analýzami v oblastech: smart city, tepelný ostrov, dynamika vegetace, sucho, zemědělství, kvalita ovzduší a životní prostředí. V doméně urbánních produktů dodává WFS indikátory pro adaptaci na změnu klimatu, sucho a monitoring zeleně. Zajišťuje poradenství v mitigačních a adaptačních strategiích zahrnujících počáteční analýzu, akční plán a interpretaci výsledků a návrh konkrétních opatření. Bez použití geoprostorových dat je dosažení stejných výsledků na rozsáhlém území konvenčními metodami finančně, časově a personálně náročné a neškálovatelné.

Social media:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/worldfromspace/
Facebook: https://www.facebook.com/worldfromspace
Web: https://worldfrom.space/en/home/
Agriculture product - web: https://dynacrop.space/en

Kontakty:
Damián Hruban (EN/DE/CZ): hruban@worldfrom.space
Office - Jan Labohý (EN/ES/CZ): +420603546994