City Of The Future logo City Of The Future logo
CLEVERFARM
Přinášíme inovace a chytrá řešení do zemědělství

clever irrigation

ENVIRONMENT

AGRICULTURE

CleverFarm přináší automatizovaný, nákladově efektivní a udržitelný způsob hospodaření a městské zavlažovací systémy řízené senzory. 

Kontact:
CleverFarm a.s.
Adam Severa
mailto:adam.severa@cleverfarm.cz 
www.cleverfarm.cz