City Of The Future logo City Of The Future logo
VUSTAH
Advanced materials are a proven way to create our future.

Research Institute Safety

SMART BUILDINGS

V našem výzkumném ústavu se zabýváme výzkumem, vývojem i výrobou pokročilých materiálů pro různé účely použití, v poslední době řešíme také bezpečnostní aspekt a ochranu občanů a kritické infrastruktury proti teroristickým útokům. Vyvíjíme materiály, které jsou odolné proti střelám, výbuchu i proti útoku nájezdem vozidla.

Naším cílem je dovést výsledky výzkumu a vývoje k praktickému využití. Stěžejní výrobním sortimentem jsou kompozitní prvky ze sklovláknobetonu (glass fibre reinforced concrete). Tenkostěnný prvek o tloušťce 10-15 mm s vysokou mechanickou pevností a odolností nachází využití například při výrobě schránek pro uložení vysokonapěťových kabelů, dále jsme schopni vytvářet různě povrchově i tvarově řešené fasádní dílce, prvky městského mobiliáře, architektonické prvky apod.

Součástí experimentální výroby jsou i vývojové dílny se strojním zařízením pro soustružnické, frézařské, zámečnické a svářečské práce. V těchto dílnách je možno vyrobit jakoukoliv požadovanou formu, jakož i všechny potřebné doplňkové prvky pro uchycení na stěnu nebo kotvení k povrchu.

Velkoobjemové květináče

Velkoobjemové květináče různých rozměrů se mohou umístit do parků, na náměstí nebo parkoviště, mohou se také využít na terasách bytových objektů apod. Květináče mohou být provedeny z šedého nebo bílého cementu, případně i probarvené nebo opatřené nátěrem. Povrch může být hladký nebo opatřený reliéfem. Díky malé tloušťce stěny jsou tyto prvky lehké, a tedy i snadno manipulovatelné.

Bezpečnostní odpadkový koš

Materiálová skladba tohoto odpadkového koše z laminátových a ocelových struktur zvyšuje jeho odolnost proti výbuchu trhaviny, která do něj může být vložena. Odpadkový koš je schopen pohltit energii výbuchu až do 2 kg TNT bez tvorby nebezpečných fragmentů, které by mohly zranit kolemjdoucí. Cílem je zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana kritických infrastruktur proti útokům teroristů nebo psychicky narušených osob v místech s vysokou koncentrací lidí např. na náměstích, nádražích nebo v obchodních čí zábavních centrech.

Bezpečnostní bariéra proti nájezdu vozidla

Tato bezpečnostní bariéra je vyrobena ze železobetonu ve tvaru L a mohou na ní být zavěšeny květináče nebo lavička, případně umístěn i stojan na kola, takže běžně zapadne do městského prostředí. V případě teroristického útoku nájezdem vozidla dojde k jejímu přetočení z jednoho ramena na druhé, takže vozidlo zůstane viset na horní části bariéry a není schopno dále pokračovat v pohybu a ohrozit tak občany.

Zpomalovací prvky vozovek

Tyto prvky ze sklovláknobetonu se používají pro zpomalení jedoucích vozidel nebo k oddělení vozovky od krajnice a také k vymezení jednotlivých jízdních pruhů. Mohou také vymezovat vnitřní prostor kruhového objezdu i příslušné nájezdy a jízdní pruhy.


Sociální sítě:
https://www.facebook.com/VUSTAH.cz


Kontaktní informace:

VUSTAH – Výzkumný ústav stavebních hmot
Hněvkovského 30/65 61700 Brno Czech Republic
cechmanek@vustah.cz (zástupce pro zahraniční záležitosti/deputy for foreign affairs)
dvorak@vustah.cz (vedoucí experimentální výroby/head of experimental production)
Ing. René Čechmánek +420602445343 / Ivo Dvořák +420724596094
www.vustah.cz