City Of The Future logo City Of The Future logo
CVŘ - RESEARCH CENTRE ŘEž
New energy sources for the future

Energy Well Atomic Energy Hydrogen

ENERGY

Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež (CVŘ) byla založena v roce 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. V dnešní době v ní pracuje přes 300 zaměstnanců.

V přední linii výzkumu ve výrobě energie

Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury přinesla v letech 2012–2017 realizace velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika).

Stěžejní činností společnosti v uplynulých letech byl základní a aplikovaný výzkum a vývoj na výzkumných reaktorech LR-0 a LVR-15. Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu výstavby výzkumného reaktoru „Jules Horowitz Reactor“. V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty řešené v rámci 7. rámcového programu EU, a to včetně koordinační role.

Od roku 2010 je CVŘ zástupcem ČR ve vrcholném orgánu evropské aliance pro výzkum v energetice EERA (European Energy Research Alliance), čímž se přímo podílí na realizaci evropské strategické politiky v energetice (SET-Plan). Společnost je také řádným členem a spoluzakladatelem Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

Energy Well - jádro jako bezpečný a flexibilní zdroj energie

Energy Well je patentovaný malý modulární reaktor vyvinutý ve společnosti Centrum výzkumu Řež. Projekt využívá nejnovější poznatky v oblasti technologií tavení solí, které pocházejí z České republiky, a to díky grantům od Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Energy Well představuje jedinečné řešení pro rostoucí potřeby spolehlivého napájení. Kombinace dlouhé provozní doby, přenositelnosti a jednoduchosti se silným a nezpochybnitelným zaměřením na bezpečnost tvoří široké spektrum použití.

Naším cílem je přivést bezpečnou a snadno přenosnou elektrárnu na místa, kde existuje zoufalá potřeba mít stabilní zdroj energie pro výrobu tepla, elektřiny nebo vodíku. Primární, sekundární a terciární chladicí okruhy a všechny podpůrné systémy jsou sestaveny v továrně a poté odeslány jako jednotlivé jednotky na provozní místo. Tento koncept se blíží filozofii plug-and-play a představuje jedinečné technické řešení pro malé modulární reaktory.

Provozní místo se skládá ze zadržovací struktury připravené pro určený počet jednotek. Po 7 letech provozu je pak primární kontejner ponechán 3 roky na ochlazení. Mezitím je primární kontejner nahrazen novým, který obsahuje čerstvé palivo. Po 3 letech vychladnutí je původní kontejner vrácen do továrny na doplnění paliva a údržbu.

Sociální sítě
FB: https://www.facebook.com/ResearchCentreRez
TW: https://twitter.com/cvrez
LI: https://cz.linkedin.com/company/research-centre-rez
YTB: https://www.youtube.com/CentrumVyzkumuRez

Kontakt
www.cvrez.cz
cvrez@cvrez.cz
+420 266 173 181