City Of The Future logo City Of The Future logo
ECOMONDO2023

7-10 November, 2023

Referenční evropská akce pro ekologickou tranzici a nové modely cirkulární a regenerativní ekonomiky. Potkejte se s desítkou českých firem usilujících udržitelnou budoucnost pro nás všechny.

O AKCI

České firmy a startupy představí svá inovativní řešení na mezinárodním veletrhu Ecomondo, věnovaném průmyslovým technologiím a službám pro oběhové hospodářství. Veletrh reaguje na nové trendy podporované italskou vládou, jako jsou přírodní zdroje, voda, cirkulární bioekonomika, sanace a hydrogeologická rizika. CzechTrade Itálie pro české firmy a start-upy organizuje společnou účast na veletrhu Ecomondo 2023 realizovanou formou národního stánku. Tématem letošního ročníku veletrhu je Ekosystém ekologické transformace. Ecomondo nabízí účastníkům rozsáhlý program sestávající z konferencí, workshopů a seminářů zaměřených na prezentaci národních a mezinárodních případových studií a nových trendů týkajících se oběhového hospodářství aplikovaných v různých odvětvích. Ecomondo pokrývá sedm klíčových kategorií – Odpady jako zdroj, Vodní cyklus a modrá ekonomika, Bioenergie a zemědělství, Oběhové a regenerační biohospodářství, Obnova území a půdy, Monitorování a kontrola životního prostředí a Sal.ve (Stanice vozidel ekologických služeb).

Veletrh je také rozdělen do několika výstavních čtvrtí, jako je textilní čtvrť, papírová čtvrť, hodnotový řetězec v oblasti papíru, čtvrť weee (odpad z elektrických a elektronických zařízení), modrá ekonomika a inovační čtvrť, kde firmy z celého světa představují svá řešení a produkty. Ecomondo spojuje průmysl, stakeholdery, politické činitele, názorové vůdce a místní orgány dohromady a také sdružuje a systematizuje klíčové prvky, které určují strategie rozvoje politiky Evropské unie v oblasti životního prostředí. Veletrh Ecomondo nabízí skvělou příležitost k propojení jak s italskými, tak mezinárodními odběrateli, neboť podporuje navazování kontaktů na obchodní i vědecké úrovni.

Prohlédněte si video ukázku a brožuru s detailními informacemi přes níže uvedené odkazy.

Video report z veletrhu

již brzy...

PATRONI AKCE

ČEŠTÍ VYSTAVOVATELÉ

ALL HEALTH SMART BUILDINGS ENERGY MOBILITY ICT SERVICES ENVIRONMENT AGRICULTURE VIEW ALL EXHIBITORS

MÍSTO KONÁNÍ

Rimini Expo Centre
via Emilia, 155
47921 Rimini
Itálie

PROGRAM

Kompletní přehled doprovodného programu veletrhu je dostupný online na webových stránkách.

8. listopadu

Prezentace v české expozici pro Generální ředitelství pro životní prostředí (DG ENV) Evropské komise a Evropskou výkonnou agenturu pro klima, infrastrukturu a životní prostředí

Katalog českých firem

Stáhnout katalog

KLÍČOVÍ PARTNEŘI

KONTAKTYJan Špunda
vedoucí oddělení CzechTrade pro internacionalizaci inovativních MSP

jan.spunda@czechtrade.cz
+420 602 254 839Marek Atanasčev
vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Milán

marek.atanascev@czechtrade.cz
+393 894 515 666