City Of The Future logo City Of The Future logo
TELENOR HUNGARY
A smart city with 5G.

Mobile Services Provider 5G

ICT

S rozvojem 5G očekáváme, že se v rámci Evropy, regionu i Maďarska objeví stále více chytrých řešení, která pomohou městům fungovat efektivněji a pohodlněji. Chytrá řešení mohou také zefektivnit a zjednodušit různé aspekty správy města, odpadové a energetické hospodářství, veřejnou bezpečnost a provoz místních podniků, což je pro konkurenceschopnost obcí zásadní.

Chytrá města se snaží zlepšit svou infrastrukturu, efektivitu komunitních služeb a komfort svých občanů a návštěvníků pomocí různých technologických zařízení a internetu. To vše umožňuje internet věcí (IoT). IoT zkratka znamená schopnost různých zařízení připojit se na dálku – například při dosáhnutí dané lokace na cestě domů telefon automaticky zapíná klimatizaci, nebo světelné čidlo s on-line připojeným, vzdálený od zdroje světla, zapne lampu. IoT nabízí většinou automatizované a chytré technologické možnosti na škále od podobných jednoduchých řešení až k složitým systémům.

V případě městských služeb se jedná o podobné principy, ale o mnohem složitější systémy a více dat. Využitím mobilních sítí vznikne obrovské množství dat (big data), a následkem jehož profesionální analýzy mohou vzniknout lepší a informovanější rozhodnutí. Právě neustálý rozvoj, sledování potřeb a dolaďování systémů je jedním z největších přínosů chytrého provozu. Síť umožňující přenos dat je v podstatě „nervová soustava“ chytrých měst. Proto profesní znalosti, partnerství, technické zázemí a zdroje Telenoru přinášejí značnou přednost pro spolupracující města.

Telenor má více než dvě desetiletí zkušeností s vývojem různých řešení M2M (machine-to-machine) a IoT. Chytrá města stále více podporují vzájemně propojené zařízení v rostoucím počtu – pro správu městské infrastruktury, řízení parkování a dopravy, odpadového hospodářství, informací a veřejné bezpečnosti. Skutečný průlom přinese již probíhající modernizace sítě. V případě IoT spojení má mobilní technologie mnoho výhod. Již existující sítě a standardy, jednoduché možnosti spojení (connectivity) a rychlý přenos dat poskytuje příznivou možnost pro poskytovatelé služeb. Navíc jsou mobilní řešení „future-proof“, což znamená, že se budou používat ještě dlouho v budoucnosti. Telenor má možnost poskytovat i podporu pro co nejjednodušší a nejefektivnější vývoj, zavedení a správa různých nových zařízení.

Koncepce chytrých měst od Telenoru je stavěna na třech pilířích: na vzájemně propojených službách fungující na jedné platformě, které zlepšují život městských obyvatel, dále na rozvoji mobilní sítě a na spolupráci poskytovatelů a komunálních služeb. Díky tomu budou na jedné integrované platformě dostupné veškeré služby spojené s provozem měst, které se přispívají ke komfortu a bezpečnosti života v měst pomocí různých aplikací a nástrojů – od sledování využití hromadné dopravy přes monitorování parkovacích míst pro zdravotně postižené až po založení systému signalizace přetečení kanalizace.

www.telenor.hu