City Of The Future logo City Of The Future logo
T-MAPY
smart city asset inventory and management

city infrastructure communal equipment and technology

SMART BUILDINGS

ICT

T-MAPY je předním českým dodavatelem geoinformačních systémů pro města a regiony. Naše aplikace jsou určeny pro inteligentní evidenci a správu jakéhokoli městského majetku – silnic a ulic, stromů a zeleně, veřejného osvětlení, vodovodů a kanalizací, odpadů, uličního mobiliáře, budov atd. Naše řešení využívá více než 2000 zákazníků od malých obcí až po velká města především v České republice a na Slovensku.

Assetino – Systém pro inventarizaci a správu majetku chytrých měst

- Assetino je informační systém pro inventarizaci a správu majetku inteligentních měst.

- Kombinace mapového a databázového zobrazení (systém GIS).

- Určeno pro jakýkoli městský majetek – silnice a ulice, stromy a zeleň, veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, odpady, uliční mobiliář atd.

- Nástroje pro úkoly údržby majetku, plánování, kontroly, incidenty atd.

- Web, cloud, mobilní zařízení

- Integrace s IoT

- Rozhodování založené na datech

- Účast veřejnosti

Kontakt:
T-MAPY spol. s r.o. 
Špitálská 150
500 03 Hradec Králové
info@tmapy.com

Sociální média:
www.tmapy.com
www.assetino.com
www.facebook.com/tmapy
cz.linkedin.com/company/t-mapy