City Of The Future logo City Of The Future logo
ŠKODA AUTO DIGILAB
Innovative mobility services & ecosystem

Sharred mobility Multimodal transportation app Electromobility

MOBILITY

ŠKODA AUTO DigiLab je inovačním centrem automobilky ŠKODA AUTO a pro rozvoj své mateřské společnosti představuje rovnou dvě klíčové role: inovační centrum a poskytovatel mobility. 

Z pozice poskytovatele mobilitních služeb postupně budujeme ekosystém služeb ke stávajícímu byznys modelu ŠKODA AUTO. Rozšiřujeme a podporujeme tak tradiční podnikání mateřské společnosti a naplňujeme její strategii stát se poskytovatelem komplexních služeb chytré mobility. Budujeme ucelený ekosystém služeb mobility a dalších navazujících služeb, které umožňují snadný pohyb těm, kdo nemají v plánu využívat vlastní automobil, nebo chtějí vlastní automobil poskytnout k využití někomu jinému. Zároveň pomáháme získat do ekosystému ŠKODA AUTO nové zákazníky s primárním cílením na mladší věkovou skupinu.

Z pozice inovačního centra ŠKODA AUTO hledáme, testujeme a realizujeme projekty pro podporu rozvoje stávajícího byznys modelu mateřské společnosti. Naše portfolio zahrnuje nyní více než padesát projektů v různém stádiu zralosti a na jejich dalším rozvoji budeme i nadále pracovat. Jedná se o projekty z oblastí multimodální mobility, elektromobility, Smart City, využití umělé inteligence a blockchain a implementace nových technologií, které přinášíme z globálního prostředí. 

Cílem ŠKODA AUTO DigiLab je přispět k tomu, aby technologie a nové obchodní modely, které vytvoříme, pomohly podpořit mateřskou firmu mimo jiné i tím, že přineseme konkrétní přidanou hodnotu a benefity pro zákazníky, identifikujeme možné úspory energií či efektivnější využití zdrojů a přispějeme k budování cirkulární ekonomiky. Naše vize je vytvoření celého ekosystému tak, abychom i nadále naplňovali Strategii ŠKODA AUTO 2030.

Sociální sítě
FB: https://www.facebook.com/skodaautodigilab
TWT: https://twitter.com/skodadigilab
IG: https://www.instagram.com/skoda_auto_digilab/
LI: https://www.linkedin.com/company/skoda-auto-digilab-s-r-o/
YTB: https://www.youtube.com/channel/UCJR7fq-glHI4SIKWv11Dq4w

Kontakt
https://skodaautodigilab.com/
https://www.citymove.app/
https://www.be-rider.com/