City Of The Future logo City Of The Future logo
SENSORITY
We make your things talk

IoT Sensors

ICT

Jsme úspěšný start-up, zabývající se vývojem zařízení pro internet věcí (IoT).  Ve spolupráci se zákazníky vytváříme řešení, která fungují na bázi bezdrátových čidel s výdrží několika let, které s pomocí k tomu učených přenosových sítí předávají naměřená data do centrálního úložiště. Data jsou dále zpracovány a následně pomáhají k optimalizaci a efektivnějšímu řízení procesů. Zaměřujeme se zejména na oblasti Chytrých měst (SmartCity) jako je svoz odpadů, monitorovaní přenosného dopravního značení či enviromentální měření. Pro oblasti zdravotnictví a potravinářství nabízíme monitorování teplot až do -200°C včetně možnosti lokalizace zásilek.
Podívejte se na naše video: https://www.youtube.com/watch?v=3yFMtjstbVs


Odpadové hospodářství – optimalizace svozu odpadů pro města a obce, svozu použitého textilu, obuvi a elektroodpadu

Sensority řešení pro odpadové hospodářství "DistSense" se využívá pro průběžné monitorování zaplněnosti kontejnerů ve městech a obcích, umožňuje získat detailní statistiky k průběhu naplňování a celkovému využití kontejnerů v různých lokalitách včetně změn souvisejících se změnami v chování lidí dané např. pandemií. Města a obce mohou tato data využít nejen k zefektivnění svozu odpadů a snížení nákladů, ale také k úpravě umístění či změnám frekvence vývozu a zvýšení komfortu svých obyvatel v nakládání s odpady. Řešení DistSense využívají města a obce v České republice i zahraničí, měří v krátkých intervalech a kromě informací o naplněností jak ve formě údaje o vzdálenosti nebo procentech zaplnění dokáže měřit i ve ztížených podmínkách (kovové kontejnery, podzemní kontejnery, kontejnery s protihlukovými řetězi apod.). Webová aplikace umožní kontrolu výsypu a přibližného umístění.

Implementace řešení pro monitorování zaplněnosti kontejnerů na použitý textil, obuv a elektroniku umožňuje umožní snížit náklady na svoz až o 30% zejména díky eliminací zbytečných výjezdů, úpravou tras a zvýšením naplněnosti sběrných vozidel.

Více se dočtete zde: https://sdeleni.idnes.cz/zpravy/moderni-technologie-pomahaji-v-charitativnich-projektech.A210519_103336_zpr_sdeleni_hradr

 

Sledování mobilního dopravního značení

Řešení LocSense Pole nabízí plně automatizovaný dohled nad umístěním, natočením a náklonem dopravního značení. 

Celé řešení bylo vyvinuto zejména pro dočasné dopravní značení využívané při pracích na silnici či při jejich čištění. Zařízení se umisťuje do sloupku dopravní značky a pomocí GPS (přesnějí GNSS), kompasu a akcelerometru zajišťuje vzdálený dohled nad pozicí značení, směru natočení značky i to, jestli stojí, nebo leží. Umožní tak eliminovat náklady na zbytečné výjezdy a dokladování rozmístění značek a zároveň zvýší bezpečnost.  

Toto řešení se skládá ze zařízení, které v pravidelných intervalech sbírá požadovaná data a v reálném čase je posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, případně dále integrována do systémů zákazníka. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.
Podívejte se na naše video: https://www.youtube.com/watch?v=ZruFscxVdsA

 

Řešení pro měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu

Řešení ColdSense Outdoor umožňuje průběžné měření venkovní teploty, relativní vlhkosti vzduchu a atmosférického tlaku. 

Celé řešení bylo vyvinuto zejména pro umožnění jednoduché instalace, bez jakékoli kabeláže a bez nutnosti údržby. Jde o unikátní senzor ve tvaru pagody pro eliminaci dopadu slunečního záření na měření teploty. 

Toto řešení se skládá ze zařízení, které v pravidelných intervalech sbírá požadovaná data a v reálném čase je posílá přes bezdrátovou síť do sdíleného úložiště a následně jsou zobrazována ve webové aplikaci, případně dále integrována do systémů zákazníka. Zařízení jsou napájena z baterie s výdrží několika let.

Social media:

https://www.linkedin.com/company/sensorityeu

Contacts:

info@sensority.eu
www.sensority.eu