City Of The Future logo City Of The Future logo
NANO ENERGIES
Empowering people to sync with Earth's breath

Renewables Flexibility aggregation Sustainability

ENERGY

ENVIRONMENT

Tvoříme čistší energetiku. Žijeme vizí, ve které jsou města mnohem soběstačnější a lidé v nich žijí udržitelně, a díky novým technologiím mnohem lépe využívají energii z přírodních zdrojů a nežijí na dluh planety. 

V Česku jsme první a jediný dodavatel elektřiny, která pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů. Od roku 2008 ji dodáváme do firem i domácností a podporujeme tak malé lokální výrobce, kteří elektřinu vyrábějí co nejšetrněji k přírodě. Vyvíjíme technologie, které nahrazují fosilní zdroje při vyrovnávání výkyvů v síti a pomocí přesné předpovědi výroby a spotřeby elektřiny předcházíme zbytečným emisím skleníkových plynů.

Budoucnost energetiky vidíme v propojování velkých a malých energetických zdrojů a v jejich flexibilním řízení. Protože dobře rozumíme chování trhu a přenosové soustavy, vyvíjíme a podporujeme projekty, které chytře řídí výrobu a spotřebu energie, nebo třeba podporují sdílení energetických zdrojů.

Pomáháme firmám dosáhnout skutečně pozitivního dopadu.

Jako jediní v Česku dodáváme firmám i domácnostem 100% zelenou elektřinu. Naše elektřina pochází z decentralizovaných obnovitelných zdrojů, které vyrábějí energii nejčistším možným způsobem v malých místních fotovoltaických, větrných, vodních a bioplynových elektrárnách.

Abychom podpořili inovace s pozitivním dopadem na přírodu, rádi sdílíme naše know-how. Firmám pomáháme podnikat udržitelně a radíme jim, jak dosáhnout uhlíkové neutrality.

Spojujeme firmy do decentralizované technologické platformy

Vytváříme nový digitální energetický ekosystém a snažíme se tak změnit trh.

Jako agregátor flexibility optimalizujeme výrobu i spotřebu elektřiny. Vyvinuli jsme software, díky kterému můžou výrobci i spotřebitelé elektřiny chytře řídit tok svých energií, a tak být efektivnější. Touto flexibilitou jim šetříme náklady za energie.

Stabilizujeme elektrickou soustavu pro udržitelnou budoucnost 

Hned na několika evropských vnitrodenních trzích aktivně pomáháme vyrovnávat elektrickou síť. Protože umíme ovlivnit výrobu i spotřebu elektřiny, předcházíme přehřívání přenosové soustavy, čímž přispíváme k vyrovnávání odchylky a zlepšujeme stabilitu sítě. Díky tomu není nutné zapojovat do výroby ekologicky nešetrné záložní zdroje energie.

Sociální sítě
LI: https://www.linkedin.com/company/nano-energies/
FB: https://www.facebook.com/nanoenergies
IG: https://www.instagram.com/nanoenergies/

Kontakt
www.nanoenergies.cz
www.nanogreen.cz
www.elektrinanazeleno.cz
www.digitalenergyservices.cz
info@nanoenergies.cz
+420 226 257 257