City Of The Future logo City Of The Future logo
CERTICON
Artificial Intelligence at your Service

AI Camera Vision Analysis

ICT

Jsme česká vědecko-technologická společnost s více než 400 zaměstnanci. Již od roku 1996 vyvíjíme inovativní IT řešení v oblasti software a hardware. Při vývoji inovací a řešení se spoléháme nejen na vlastní oddělení aplikovaného výzkumu, ale rovněž aktivně spolupracujeme s mnoha českými i světovými výzkumnými institucemi. Realizujeme projekty v mnoha segmentech, z nichž nejvýznamnější jsou průmyslová výroba, zdravotnictví a technologie pro „Smart City“. Dlouholeté zkušenosti z těchto technologicky náročných oblastí jsou garancí vysoké kvality a ověřených postupů při vývoji dalších řešení a produktů.

„Veškerá řešení, která společnost CertiCon vyvíjí, pomáhají zlepšovat nebo zkvalitňovat lidské životy, usnadňují práci nebo přináší zcela nové cesty tam, kde je dosud nikdo neviděl“, Ing. Vladimír Mařík ml., MBA, ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon a.s..

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.certicon.cz.

CertiConVis je systém pro automatickou analýzu obrazu z kamer jak v reálném čase, tak ze záznamu. V současné době funguje většina kamerových systémů jako důkazný materiál v případě, že se stane nežádoucí situace. Hodiny a hodiny sledování zpětných záznamů, vysoká chybovost při analýze a nutná přítomnost lidského, tedy mnohdy velmi nákladného faktoru, je díky systému CertiConVis minulostí.

„Systém CertiConVis nabízí široké využití v mnoha oborech. Je určen pro situace, které vyžadují buďto okamžitý zásah v reálném čase nebo pro zpětnou analýzu videa, tzv. forenzi. Své uplatnění tak nalezne nejen jako inovativní bezpečnostní prvek na bázi umělé inteligence, ale také jako sofistikovaný systém pro sběr dat se širokou škálou využití.“, Ing. Vladimír Mařík, MBA., ředitel divize Business Solutions společnosti CertiCon a.s..

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.certiconvis.cz.

Krádeže zboží tvoří ročně stamilionové ztráty, které hradí majitelé velkoobchodů a maloobchodů. Platforma CCV nabízí pokročilé techniky sledování a vyhodnocování chování lidí. Například řidič, který nakládá kamion, je v danou chvíli jediným člověkem s přístupem k nakládací rampě a zboží. Měřením času, který stráví s každou zavážkou zboží do útrob kamionu, lze detekovat podezřelé chování. Pokud řidič zůstane uvnitř kamionu mimo dosah kamer příliš dlouho, je možné, že dochází k trestné činnosti. Díky systému CertiConVis lze situaci okamžitě prověřit a následně i dokázat.

Retail

Detekovat pohyb zákazníků v malé prodejně může majiteli obchodu přinášet velmi důležitá data o funkčnosti jeho prodejního prostoru, o efektivitě chování obsluhy apod. Sledování záznamů z takových prodejen je ale časově velice náročné a nelze ho delegovat na druhého člověka, který není zlepšením chodu prodejny přímo zainteresován. Platforma CertiConVis nabízí pokročilé techniky trasování zákazníků na prodejně včetně informací, kam zákazník nejčastěji zamíří po vstupu do prodejny, na jaké zboží se nejdéle dívá nebo jak se po prodejně pohybuje. CertiConVis dokáže pro retail těmito algoritmy pohyb lidí trasovat a z nasbíraných dat vytvářet reporty, které majitelům obchodů poskytnou velmi cenná data.

Stavebnictví

Provozovatel stavby zodpovídá za průběh stavebních prací, subdodavatelské dodávky a zejména za bezpečnost práce na staveništi. Platforma CertiConVis s modulem pro stavebnictví dokáže pořizovat snímky a informovat o tom obsluhu systému v případech, kdy lidé porušují bezpečnost práce (nenasazují si helmy, vesty), vstupují na místa, kde je riziko vzniku úrazu nebo kam je vstup zcela zakázán apod. Traffic – přidat ikona Systém CertiConVis lze využít jako “alarm” v situacích, ve kterých by mohlo dojít k nehodě či přestupku vůči dopravním předpisům, např. vjezd do jednosměrné ulice, jízda na červenou, otáčení vozidel v křižovatce, nájezd na dálnici do protisměru a pro mnoho dalších situací, ve kterých jde mnohdy o lidské životy.

Systém rovněž může vyhodnotit situace z kamerového záznamu zpětně. Zcela sám dokáže ze záznamu vybrat a ukázat pouze požadované události. Součástí systému jsou rovněž funkce rozpoznávání RZ a detekce obsazenosti parkovacích míst. CertiConVis tedy nabízí kompletní řešení pro analýzu situací v dopravě a sběr cenných dat.

Sociální sítě:

Facebook
LinkedIn
YouTube

Kontaktní informace:

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., Předseda představenstva „Chairman of the Board“
Ing. Vladimír Mařík ml, MBA, Ředitel divize Business Solutions „Director of the Business Solutions Division
Certicon a.s. Evropská 11, 160 00 Praha 6 Česká republika
info@certiconglobal.com
+420 224 904 200