City Of The Future logo City Of The Future logo
VZLU - CZECH AEROSPACE RESEARCH CENTRE
Aerospace for smart cities

New Space Urban Air Mobility European Space Agency

MOBILITY

ICT

VZLÚ
Výzkumný a zkušební letecký ústav je národní centrum pro výzkum, vývoj a testování v letectví a kosmonautice. Jeho posláním je poskytovat vědeckou podporu a přinášet inovativní řešení pro průmysl. Jádro činnosti VZLÚ leží v oblastech s vysokou přidanou hodnotou jako jsou projekty pro New Space a Urban Air Mobility.  

New Space 
VZLU se podílí na vesmírných projektech od roku 2005, kdy byl Evropskou kosmickou agenturou ESA vybrán k dodání tří akcelerometrů pro misi Swarm. Od roku 2017 obíhá Zemi první český nanosatelit VZLUSAT-1, který byl vyvinut ve VZLÚ. Stále funkční nanosatelit se stal nejdéle fungující českou družicí a v rámci své kategorie patří mezi nejdéle fungující CubeSaty vůbec. V USA je už připraven na start druhý nanosatelit VZLUSAT-2, který poletí do vesmíru na raketě Space X. Na jeho palubě najdeme optický systém pro detailní sledování Země a zařízení pro přesnou orientaci družice. Rodina nanosatelitů VZLUSAT slouží k ověření nových technologií a řídí se filozofií New Space, která násobně snižuje cenu kosmických prostředků skrze použití komerčně dostupných součástek a postupů. 

Plány VZLÚ ale nekončí u CubeSatů, ty mají ve skutečnosti pouze ověřovat technologie pro konstelaci tzv. malých satelitů. Satelitní konstelace Hyperion, jejíž první satelit by měl být vypuštěn v roce 2024, by měla v první fázi sloužit k rychlé komunikaci a pro sledování země v různých režimech, časem by se ale mohly družice věnovat také dalším úkolům sloužícím pro rozvoj Smart City. Satelity budou mít škálovatelnou a modulární konstrukci, která umožní do stejného těla družice instalovat různá zařízení dle přání zákazníka. Jejich hmotnost se bude pohybovat od 30 do 200 kg. 

Urban Air Mobility 
Ač jádro činnosti VZLÚ stále leží ve vývoji, testování a certifikaci klasických letadel, jsou si odborníci ve VZLU vědomi nástupu trendu alternativních pohonů, bezpilotních prostředků a nových způsobů dopravy v rámci města a mezi městy.

Proto bylo v rámci VZLÚ vytvořeno oddělení bezpilotních systémů, které vyvíjí velký bezpilotní prostředek s nosností nákladu cca 400 kg. Modulární koncepce bude následně použita k vývoji bezpilotního prostředku pro transport pasažérů v rámci města a příměstských aglomerací. 

VZLÚ provozuje unikátní výzkumnou, vývojovou a testovací infrastrukturu, ve které nechybějí vysokorychlostní i nízkorychlostní aerodynamické tunely, haly pro pevnostní i únavové zkoušky celých letadel, materiálové laboratoře, motorové laboratoře, čisté místnosti pro kosmický výzkum nebo termovakuové komory.

VZLÚ vzniknul v roce 1922 v pražských Letňanech a od doby jeho založení jím prošlo více jak 150 letadel. Ústav se podílel na vývoji všech zásadních typů českých a československých letadel jako L 410 a L-29 Delfín a L-39 Albatros. 

Sociální sítě
TWT: https://twitter.com/VZLUcz
LI: https://www.linkedin.com/company/952377

Kontakt
www.vzlu.cz
info@vzlu.cz
+420 225 115 222