City Of The Future logo City Of The Future logo
BARCELONA

15-17 November, 2022

Přemýšlíte, kde hledat Mekku komunity odborníků na Smart City? Pak zamiřte přímo do Barcelony. Setkáme se tam na SCEWC22 v pavilonu Hlavního města Prahy.

O AKCI

Pokud je na světě místo, které může světová komunita pohybující okolo tématiky chytrých měst považovat za svou Mekku, potom to je Barcelona a její Smart City Expo World Congress. Tato akce přivádí na jedno místo lídry nejinovativnějších firem, vládní instituce, zástupce měst, občanské iniciativy a další organizace, a to se společným cílem nasměrovat města k lepší budoucnosti. V roce 2022 se tak děje už pojedenácté v řadě od roku 2011, kdy se konal premiérový ročník. Tentokrát však i s výraznou přítomností České republiky postavené na víceúrovňové spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Díky propojení expozice Hlavního města Prahy s projektem City For The Future se pod společnou hlavičkou představuje také desítka inovativních českých firem. Další patnáctka se zapojuje do doprovodného B2B programu zajišťovaného společně Technologickým centrem Praha, Jihomoravským inovačním centrem a Businnes Innovation Centre Plzeň v rámci aktivit European Enterprise Network. Chybět nebude ani delegace Brna, jejíž členové přijedou načerpat know-how a inspiraci pro další rozvoj inovací a konceptu Smart City ve svém městě a regionu.

Čeští zástupci spojí své hlavy a technologie dohromady s dalšími 800 vystavovateli a tisícovkami odborníků z celého světa, aby našli odpovědi na kritické výzvy dnešní doby. V mnohých z těchto výzev přitom hrají města, která spotřebují 75 % energie, vytvoří 70 % emisí skleníkových plynů a jsou zodpovědná za aktivity tvořící tři čtvrtiny HDP států, hlavní roli. Je přitom jasné, že význam měst dále poroste. V roce 2050 by v nich už měly žít celosvětově dvě třetiny obyvatel, v EU až 84 %. V čem barcelonské expo vyniká, je jeho inkluzivní, tvůrčí pojetí pod heslem „města inspirovaná lidmi“. Tento přístup jde ruku v ruce s novou iniciativou the New European Bauhaus, která rovněž vyzývá aktéry napříč všemi úrovněmi společnosti, aby byly aktivními tvůrci společné udržitelné budoucnosti. The New European Bauhaus jakožto multioborová iniciativa usiluje o promítnutí cílů Green Dealu do podoby veřejných prostor i životů jednotlivců a využití environmentálních a digitalizačních výzev jako impulzů pro pozitivní transformaci. Pokud jde přímo o transformaci měst, není pochyb, že setkání v Barceloně takových podnětů vygeneruje nespočet.

Matchmakingová platforma Smart City Challenges

Projekt City For The Future stavíme na synergickém propojování aktivit s našimi partnery napříč quadruple helixem. Díky tomu se české firmy mohou zapojit do Smart City Expo World Congress Barcelona kromě fyzické účasti i prostřednictvím online matchmakingu. Dialog podniků s městy a zástupci veřejné správy ale i mezi sebou navzájem je významně podpořen brokerage akcí „Smart City Challenges“. Jedná se o hybridní multiplatformní aktivitu kombinující sjednávání schůzek v rámci veletrhu (15. až 17. 11. 2022) s propojením v online prostoru ve dnech 22. až 24. 11. 2022. A cíl není o nic menší, než pomoct městům napříč celým světem najít řešení pro jejich výzvy a problémy. Spoluorganizátory této B2B akce pořádané s podporou Enterprise Europe Network jsou za Českou republiku Technologické centrum Praha, Jihomoravské inovační centrum a Business Innovation Centre Plzeň. Vše o akci, jejích tématech, programu a účastnících se dozvíte na tomto odkazu:

https://smartcity2022.b2match.io

PATRONI AKCE

VYSTAVOVATELÉ V BARCELONĚ

ALL HEALTH SMART BUILDINGS ENERGY MOBILITY ICT SERVICES ENVIRONMENT AGRICULTURE VIEW ALL EXHIBITORS

MÍSTO KONÁNÍ

Fira Barcelona Gran Via
Av. Joan Carles I, 64 – Halls 1 & 2
08908 L’Hospitalet de Llobregat

PROGRAM

SMART CITY CHALLENGES MATCHMAKING

CITIES' CHALLENGES Pitch Session - 15.11. na veletrhu

Ch. 1: Testing of Smart solutions in Tallinn to become a Green Capital-2023

Ch.2: Malaysia’s Low Carbon City Initiative by Renewable Energy & Smart Grids

Ch. 3: Cartagena de Indias future energy tech hub via smart and green mobility

Ch. 4: Solutions for Roma’s Transition to the Environmental sustainability

Ch.5: Strategic partner for Westminster’s Smart City Operating System

Ch.6: Reus innovative, socially responsible food recovery programme

Ch.7: Integration and upgrade of Split’s Energy management (GIS PORTAL)

Ch.8: Boston Smart program for Social equity


OPEN INNOVATION CHALLENGE Pitch Session - 16.11. na veletrhu

1. Innovation Challenges in Kyoto and Kansai

2. Intelligent Management of the city of Logroño: Digital Twin + Public services + Citizens as data collectors

3. Transforming sport pitches into the playground for transdisciplinary innovation (City of Amsterdam)

4. Radar PPI, Rapid Detection and control system for Antimicrobial Resistance (Spain, France, Italy)

5. Welsh Government Hydrogen Business Research & Innovation for Decarbonisation (HyBRID)

6. Greater Paris Metropolis: Urban Innovation experimentation

7. CivTech 8 - Open Challenges in Scotland

8. Cyber security Innovation Procurement


GREEN TRANSITION Pitch Session - 16.11. na veletrhu

- Innovation road map for circular and climate neutral cities

- Innovative solutions for circular and climate neutral cities


CITIES' CHALLENGES Pitch Session - 22.11. online

Ch.1: CERN Green Village Initiative

Ch.2: Smart Solutions for the City of Torino: from Torino City Lab to CTE NEXT

Ch.3: Graz, Linz and Vienna: Software Solution for CO2 reduction planning and visualization of climate protection scenarios

Ch.4: Accra's City Resilience Framework (CRF)

Ch.5: Smart City Japan highlights and Main priorities

Zapojte se do B2B networkingu

POKRAČOVAT NA ONLINE PLATFORMU

KLÍČOVÍ PARTNEŘI

KONTAKTYJan Špunda
vedoucí oddělení CzechTrade pro internacionalizaci inovativních MSP

jan.spunda@czechtrade.cz
+420 602 254 839Marek Zmrzlík
Vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Madrid

marek.zmrzlik@czechtrade.cz
+34 913 531 890