City Of The Future logo City Of The Future logo
BARCELONA

15-17 November, 2022

Přemýšlíte, kde hledat Mekku komunity odborníků na Smart City? Pak zamiřte přímo do Barcelony. Setkáme se tam na SCEWC22 v pavilonu Hlavního města Prahy.

O AKCI

Pokud je na světě místo, které může světová komunita pohybující okolo tématiky chytrých měst považovat za svou meku, potom to je Barcelona a její Smart City Expo World Congress. Tato akce přivádí na jedno místo lídry nejinovativnějších firem, vládní instituce, zástupce měst, občanské iniciativy a další organizace, a to se společným cílem nasměrovat města k lepší budoucnosti. V roce 2022 se tak děje už pojedenácté v řadě od roku 2011, kdy se konal premiérový ročník. Tentokrát však i s výraznou přítomností České republiky postavené na víceúrovňové spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Díky propojení expozice Hlavního města Prahy s projektem City For The Future se pod společnou hlavičkou představuje také desítka inovativních českých firem. Další patnáctka se zapojuje do doprovodného B2B programu zajišťovaného společně Technologickým centrem Akademie věd ČR, Jihomoravským inovačním centrem a Plzeňským podnikatelským inkubátorem v rámci aktivit European Enterprise Network. Chybět nebude ani delegace Brna, jejíž členové přijedou načerpat know-how a inspiraci pro další rozvoj inovací a konceptu Smart City ve svém městě a regionu.

Čeští zástupci spojí své hlavy a technologie dohromady s dalšími 800 vystavovateli a tisícovkami odborníků z celého světa, aby našli odpovědi na kritické výzvy dnešní doby. V mnohých z těchto výzev přitom hrají města, která spotřebují 75 % energie, vytvoří 70 % emisí skleníkových plynů a jsou zodpovědná za aktivity tvořící tři čtvrtiny HDP států, hlavní roli. Je přitom jasné, že význam měst dále poroste. V roce 2050 by v nich už měly žít celosvětově dvě třetiny obyvatel, v EU až 84 %. V čem barcelonské expo vyniká, je jeho inkluzivní, tvůrčí pojetí pod heslem „města inspirovaná lidmi“. Tento přístup jde ruku v ruce s novou iniciativou the New European Bauhaus, která rovněž vyzývá aktéry napříč všemi úrovněmi společnosti, aby byly aktivními tvůrci společné udržitelné budoucnosti. The New European Bauhaus jakožto multioborová iniciativa usiluje o promítnutí cílů Green Dealu do podoby veřejných prostor i životů jednotlivců a využití environmentálních a digitalizačních výzev jako impulzů pro pozitivní transformaci. Pokud jde přímo o transformaci měst, není pochyb, že setkání v Barceloně takových podnětů vygeneruje nespočet.

PATRONI AKCE

ALL HEALTH SMART BUILDINGS ENERGY MOBILITY ICT SERVICES ENVIRONMENT AGRICULTURE VIEW ALL EXHIBITORS

MÍSTO KONÁNÍ

Fira Barcelona Gran Via
Av. Joan Carles I, 64 – Halls 1 & 2
08908 L’Hospitalet de Llobregat

Další informace najdete na následujících webových stránkách: https://www.smartcityexpo.com/general-information/

PROGRAM

Stáhnout program

STÁHNOUT


Notice: Undefined variable: watchOnlineText_cs in /var/www/clients/client2/web79/web/content/pages/home.php on line 395

KONTAKTYJan Špunda
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

jan.spunda@czechtrade.cz
+420 602 254 839Marek Zmrzlík
Vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade Madrid

marek.zmrzlik@czechtrade.cz
+34 913 531 890