City Of The Future logo City Of The Future logo




CITYSENSE
Effective parking enforcement

Parking Enforcement Monitoring & Detection Infrastructure Data

MOBILITY

ICT





Ve společnosti Iterait od roku 2018 vytváříme a dodáváme komplexní řešení počítačového vidění s umělou inteligencí pro různá odvětví, ať už jde o maloobchod, zdravotnictví nebo dopravu. City Sense je automatické rozpoznávání registračních značek (ALPR) z kamer, které nabízí řadu aplikací. Systém pomáhá městům kontrolovat dodržování předpisů občany při parkování v zónách regulovaného stání. V současné době monitorujeme každý den více než 174 tisíc parkovacích míst v pražských městských částech. Naše řešení se může pochlubit bezkonkurenční přesností 99 % a přináší návratnost investice za 6-12 měsíců.

Kontrola parkování
Efektivní kontrola parkování pomocí systému City Sense s monitorujícími hybridními vozidly vybavenými sadami senzorů s umělou inteligencí:

- Rozpoznávání registračních značek v reálném čase
- Kompletní servis včetně plánování tras
- Sada kompatibilní s jakýmkoli hybridním vozidlem

Data o městské infrastruktuře
Průběžné monitorování městské infrastruktury, okolních oblastí a dopravního toku jako služba:

- Detekce závad na silnicích
- Detekce chybějících nebo špatně umístěných dopravních značek
- Dlouhodobý přehled o dopravě

Sociální sítě
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vividi-ai/
Facebook: https://www.facebook.com/weareiterait
Instagram: https://www.instagram.com/weareiterait/
GitHub: https://github.com/iterait

Kontakt
Mr. Adam Blazek
Email: adam.blazek@iterait.com
Telephone: +420 732 205 157
Website: www.iterait.com